Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2014

19:15
- Miała złote serce - odparła uroczyście Gerda. - Z tym nie można żyć długo.
— Tage Skou-Hansen - Nagie drzewa
Reposted frompuella13 puella13 viapouler pouler
19:15
4576 c808 500
Reposted fromthoughtfulness thoughtfulness viapouler pouler
19:12
9505 f00a
Reposted fromladygrey ladygrey viapouler pouler

January 16 2014

11:27
1505142_553371261423530_1601036343_n.jpg (497×573)
Reposted fromweheartit weheartit viainsomniia insomniia
11:26
3525 f107
Reposted fromkoperkowyroz koperkowyroz viainsomniia insomniia

January 06 2014

16:22
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viasummerwine summerwine
16:09
7946 69ca
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viasummerwine summerwine
16:09
7936 6bd1
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viasummerwine summerwine
16:03
6608 4f87
Reposted fromfeels feels viasummerwine summerwine
16:02
Podobał mi się jego zapach.Zapach, który sugerował, że wszystko może się zdarzyć.
— kusisz niebezpiecznie. 2 lutego '12
Reposted fromnowelovestory nowelovestory viasummerwine summerwine
16:01
Reposted fromMoonTide MoonTide viasummerwine summerwine
14:02
możesz wypierać się tego wszystkiego mała, możesz próbować zapomnieć, ale nie zmienisz tego, że to się stało. i że coś poczułaś.
— dobrze o tym wiesz.
Reposted fromawaken awaken viagwiazdeczka gwiazdeczka
14:01
4337 af15
Reposted fromstylte stylte viagwiazdeczka gwiazdeczka

January 05 2014

21:48
Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko
Reposted fromtimetolove timetolove viadusix dusix
21:45

release-the-reins:

too-stoned-to-remember:

My dad is a diver, he used to dive with seals and he said that they would just play around you and basically they were just mermaid dogs 

ITS SMILING

Reposted fromMoonTide MoonTide viadusix dusix
21:41
9680 e51c 500
W.Broniewski 

Reposted fromdecepcion decepcion viadusix dusix

January 02 2014

16:53
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaCaero Caero

December 27 2013

19:28
Egzystencjalizm nie jest do tego stopnia ateizmem, aby poprzestał na wykazaniu, że Bóg nie istnieje. Stwierdza on raczej: nawet jeżeliby Bóg istniał, to nic by się nie zmieniło. Taki jest nasz punkt widzenia. Nie chodzi o to, czy wierzymy w istnienie Boga, bo uważamy, że to nie jest naszym głównym problemem. Trzeba, żeby człowiek odnalazł siebie i wytłumaczył sobie, że nic go nie uchroni od niego samego - nawet najpewniejszy dowód istnienia Boga.
— J. P. Sartre
19:23
9416 4c88
Reposted fromMiziou Miziou viaMuppet Muppet
19:11
0531 babc 500
So is mine.
Reposted fromtimmygriffin timmygriffin viahearted hearted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl